Verslag GreenBiz Velsen Noord

Aanwezig: Ron Mellies (Ron Consultancy), Floor Bal (wethouder Milieu gemeente Velsen), Thijmen Röfekamp (gemeente  Velsen) Wouter van Gerwen en Dennis Brand (Tebodin), Jaap Zijlstra (Post Staalbouw), Tamara Rozendaal en Gerard Jägers (Tata Steel ), Rob de Visser (Harsveld), Willem Vetter (Megacon), Martin Ettema (Crown Van Gelder), Rob de Bak (Vicoma), Adri Beijer (ENCI), Diane Schoorl (Lashuis Haprotech), Kees Blom (HMW), Ton van der Scheer (OV Ijmond), Jan Boudesteijn (Boudesteijn Transport), Hans Tegelaar en Erna Hilbers (ODIJmond)

Afwezig: Jan Karsten (Daalimpex Velsen)

We starten om 8.00 uur met een luxe biologisch ontbijtje.
Wouter van Gerwen heet, als gastheer, iedereen van harte welkom bij Tebodin.

pastedGraphic.pdf
Floor Bal verzorgt om 8.30 uur de opening van deze ochtend. Hij geeft aan dat hij het enorm waardeert dat de bedrijven de tijd vrijgemaakt hebben om hier aanwezig te zijn. Floor staat stil bij het beginsel ‘Samen sterk, samen duurzaam’. Ook de verplichtingen uit het Energie Akkoord benadrukt hij. Tenslotte geeft hij een toelichting op het programma van vanmorgen. Floor komt ter afsluiting met een creatief idee; de overcapaciteit van de energie, die wordt geproduceerd door de windmolens op zee, opslaan in waterstof. Nu staat er al een mooie buffer op het Tata terrein.

pastedGraphic_1.pdf

Jan Boudesteijn geeft een introductie over het GreenBiz concept. In 2011 zijn vier ondernemers van de Kagerweg in Beverwijk gestart met het oppakken van duurzame projecten, vanuit het uitgangspunt ‘Samen sterk, samen duurzaam. Zij hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de bedrijven op het terrein en dat heeft geleid tot diverse resultaten mbt energie besparing, zonnepanelen, afval inzameling en het vergroenen van het wagenpark. Voor dit laatste is subsidie ontvangen vanuit NSL in het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit doen zij niet alleen, maar samen met de gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond. Deze laatste faciliteert, informeert en ondersteunt de bedrijven zo veel mogelijk. De samenwerking heeft veel vruchten opgeleverd. Ook de samenwerking met OV IJmond en MKB IJmond is belangrijk.
Samen met OV IJmond is begin 2014 gestart met het vormgeven van de opschaling van GreenBiz Beverwijk naar de IJmond. Via hen zijn kwartiermakers aangewezen. In februari is met hen een bijeenkomst geweest. Zij zijn vervolgens gaan werken aan het uitbreiden van het netwerk.

Erna Hilbers vertelt over de verplichtingen die bedrijven hebben mbt energie besparing en andere duurzame maatregelen vanuit het  Energie Akkoord en de EED (Europese Energie Richtlijn). Deze doelstellingen worden alleen gerealiseerd als de bedrijven ook hun verantwoordelijkheid gaan oppakken. Omgevingsdienst IJmond zet handhaving in bij bedrijven die de verplichtingen niet serieus nemen, maar alleen met handhaving gaat onze regio de doelstellingen niet realiseren. Daarom is de samenwerking met bedrijven in GreenBiz verband erg belangrijk.

Hans Tegelaar benadrukt de verduurzaming van uit kansen. Energiebesparing is geld. Bewust omgaan met je onderneming levert je veel kennis op. Hij is heel veel creatieve ondernemers tegengekomen in zijn vak die zelf tot goede verbeteringen komen, als je hen faciliteert. De OD IJmond stelt een datalogger en een warmtecamera ter beschikking aan GreenBiz bedrijven. Vicoma, Harsveld en Haprotech hebben hier al interesse in getoond.

pastedGraphic_2.pdf

Gerard Jägers geeft een toelichting op de aanpak van energiebesparing bij Tata. Hij start met een toelichting op de Trias Energetica. Meten is weten, en daar is Tata dan ook uitgebreid mee gestart. Vervolgens analyseren zij dit, zoeken naar oplossingen en berekenen wat dit hen oplevert. Uiteindelijk voeren ze de maatregelen uit. Naast energie kijkt Tata ook naar het waterverbruik. Gerard benadrukt dat hij graag de samenwerking zoekt met ondernemers uit de regio. Als voorbeeld noemt hij de samenwerking bij de realisering van het warmtenet waar Tata zich voor inzet. Jan Boudesteijn wil wel graag de samenwerking zoeken met Tata voor een waterstof tankstation aan de rand van het Tata terrein. Hij heeft al een vrachtwagen die kan rijden op waterstof. Nu de waterstof nog!

Erna Hilbers voegt tenslotte toe dat een toelichting op het project IJmond Bereikbaar komt te vervallen. Reden is dat de bedrijven die zich tot maandag hadden ingeschreven hier grotendeels al mee bekend waren. Als er nu nog bedrijven zijn die interesse hebben in het succesvolle fietsstimuleringsproject of meer willen weten van shuttle vervoer, dan kunnen ze met haar contact opnemen. Zij zorgt dan dat er afspraak volgt met haar collega’s.

Laatste nieuws.
Voor het vervoer van een station naar uw bedrijf is er een mogelijkheid om tegen een redelijke vergoeding gebruik te maken van een shuttle dienst. De eerste IJmond Shuttle rijdt inmiddels vanaf station Beverwijk naar bedrijven op bedrijventerrein Wijkermeer. Sinds vandaag, 16 november, rijdt er een tweede shuttle vanaf station Beverwijk naar bedrijven op bedrijventerrein de Pijp en naar Tata Steel. Voor interesse om aan te sluiten, neem contact op met IJmond Bereikbaar.

Hoe nu verder?
Als laatste agendapunt hebben we met elkaar besproken hoe we GreenBiz Velserbroek vorm kunnen gaan geven.

– Willem Vetter van Megacon heeft aangegeven zich wel te willen aansluiten als actief lid binnen GreenBiz Velsen Noord.
– Jan Boudesteijn benadrukt de meerwaarde van de één op één bezoeken van bedrijven met ODIJmond en een bedrijf om een concreet project te bespreken en om te zien waar kansen liggen in het bedrijf. Gemeente Velsen stelt immers middelen beschikbaar om het GreenBiz initiatief te faciliteren.
– Ron Mellies zou het gebied graag willen knippen, omdat het erg groot is. Dit wordt door meerdere gedeeld.
– Erna Hilbers doet een suggestie om met de nieuwe Erkende maatregelenlijst aan de slag te gaan voor de metaalbewerkingsbedrijven. Daarnaast kan gekeken worden naar een ander thema wat op dit moment leeft.
– Een samenvatting van de resultaten van de datalogger zal in ieder geval met alle aanwezigen worden gedeeld. Dit wordt eind januari verwacht.
– GreenBiz zal in december nog een keer bij elkaar komen om de vervolgafspraken met elkaar door te nemen.
– Erna Hilbers zal de presentatie van vandaag naar iedereen doorsturen.

9.40 sluit de vergadering.