Renovatie Velsertunnel 2016

Hoe rij je straks van A naar B?

De renovatie van de Velsertunnel komt dichterbij, in het voorjaar van 2016 beginnen de werkzaamheden. Tijdens de renovatie is de tunnel in beide richtingen negen maanden afgesloten. Daarom leidt Rijkswaterstaat het lokale verkeer om via de Wijkertunnel. Op onderstaande kaartjes zie je hoe je dan kunt rijden.

Om ervoor te zorgen dat mensen over de nieuwe omleidingsroutes kunnen rijden, legt Rijkswaterstaat de komende maanden op een aantal plekken extra verbindingswegen aan: de zogeheten keerlussen. Dat zijn tijdelijke wegen die ervoor moeten zorgen dat verkeer vanuit het zuiden (zoals IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Zuid) via een zo kort mogelijke route naar de Wijkertunnel kan. Rijkswaterstaat legt er in totaal vier aan: twee keerlussen komen te liggen op de knooppunten Velsen en Beverwijk en twee komen iets ten zuiden van de Velsertunnel.

Calamiteitenbogen
Ook de nieuwe calamiteitenbogen, die begin dit jaar zijn aangelegd op de knooppunten Velsen en Beverwijk, zijn belangrijk voor de omleidingsroutes van en naar de Wijkertunnel. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel blijven de calamiteitenbogen de hele tijd open. Dankzij deze wegen hoeft het noord-zuidverkeer tussen Beverwijk en IJmuiden niet om te rijden via Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein.

IJmond Shuttle
De keerlussen en calamiteitenbogen zijn onderdeel van het plan om de IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat en stichting IJmond Bereikbaar samen met onder meer ondernemers hebben opgesteld, staan verschillende maatregelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Denk aan de omleidingsroutes, maar ook een tijdelijke extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over het Noordzeekanaal. Dit brengt de verkeerhinder terug tot gemiddeld tien minuten extra reistijd in de spits. Buiten de spitsuren komt de hinder neer op het omrijden via de alternatieve routes.

Zo blijft de IJmond in 2016 bereikbaar

Beverwijk – IJmuiden
Velsertunnel route Beverwijk-IJmuiden
Vanaf de provinciale weg N197 rij je via de Velsertraverse de A22 op richting Alkmaar. Voordat de renovatie van de Velsertunnel begint, legt de provincie een oprit aan waarmee je direct de A22 op kunt. Omrijden via de Lijndenweg/Parallelweg is dan niet nodig. Op knooppunt Beverwijk sla je dan af op de calamiteitenboog en rij je door de Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar pak je dan de zuidelijke calamiteitenboog om via de A22 IJmuiden te bereiken. In de ochtendspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 7 minuten omrijden.

IJmuiden – Beverwijk

Velsertunnel route IJmuiden-Beverwijk
Vanuit IJmuiden rij je eerst over de A22 in zuidelijke richting naar knooppunt Velsen. Daar pak je de zuidelijke (nog aan te leggen) keerlus die je naar de A9 en de Wijkertunnel leidt. Na afslag 8 (Bazaar) kom je via de noordelijke (nog aan te leggen) keerlus op kooppunt Beverwijk weer terug op de A22. Dan rij je via het viaduct over de A9 heen. Aan de andere kant van het viaduct neem je de afrit naar Beverwijk. Vrachtverkeer kan via afslag 8 (Bazaar) op de A9 al eerder afslaan richting bedrijventerrein De Pijp of bij voorkeur keren bij Heemskerk. In de avondspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 8 minuten omrijden.

Alkmaar – Velserbroek

Velsertunnel route Alkmaar-Velserbroek
Bij knooppunt Beverwijk blijf je op de A9 en rij je eerst door de Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar pak je de zuidelijke calamiteitenboog naar de A22. Vlak voor de Velsertunnel neem je dan de tijdelijke keerlus die direct uitkomt op de N208 en rij je zo Velserbroek in. In de ochtendspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 2 minuten omrijden.

Velserbroek – Alkmaar

Velsertunnel route Velserbroek-Alkmaar
Via de provinciale weg N208 rij je richting de afrit IJmuiden. Vanaf de afrit pak je vlak voor de Velsertunnel de nieuwe keerlus naar de A22 richting Haarlem. Daar pak je via een doorsteek naar de andere weghelft een tweede nieuwe keerlus. Die leidt je naar de A9 en de Wijkertunnel toe. Vanaf de Wijkertunnel rij je dan naar Alkmaar. In de avondspits krijgen weggebruikers op deze route te maken met vertraging. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 3 minuten omrijden.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie van de Velsertunnel of de bereikbaarheidsmaatregelen? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. U vindt ons ook op www.facebook.com/velsertunnel en op twitter: @velsertunnelrws

Informatie over de IJmond Shuttle, de extra pont of de fietsstimulering vindt u op: www.ijmondbereikbaar.nl