Word lid van de OVVN

Samen zijn we sterk!

Ruim 70 ondernemers in Velsen-Noord zijn lid van de OVVN. Onze ondernemersvereniging probeert het ondernemersklimaat in Velsen-Noord te ondersteunen en verbeteren. In overleg met collega-ondernemersverenigingen om ons heen ondersteunen en ontwikkelen we nieuwe initiatieven die goed zijn voor de IJmond en dus ook voor Velsen-Noord. Zorg dat u daar ook bij hoort!

De OVVN is vertegenwoordigd in de nieuwe krachtige ondernemersvereniging OV IJmond en vertegenwoordigd daar de regio cluster Velsen-Noord. Zo zijn we ook sterk betrokken bij de aanstaande tijdelijke sluiting van de Velsertunnel maar ook bij de het experiment met de blauwe zone voor de Dekamarkt.

Daarnaast is de OVVN ook vertegenwoordigd in het nieuwe initiatief van de OD IJmond om bedrijventerreinen duurzamer te maken. Beverwijk is hier voorloper in geweest met het succesvolle project Greenbizz Beverwijk. Op initiatief van de OV IJmond en de OD IJmond wordt dit nu uitgebreid naar de gehele IJmond en zal de OVVN de vertegenwoordiger van Velsen-Noord zijn.
Kijk voor meer informatie over Greenbizz IJmond op de site

Netwerken: belangrijk voor u en uw bedrijf!

De leden van de OVVN zijn synchroon aan de leden van de OV IJmond ingedeeld in clusters. Daardoor kunnen we nog gerichter informatie delen met elkaar. Elke cluster heeft zijn eigen agenda en specifieke bijeenkomsten en zal met zijn achterban contact onderhouden. De leden van de OVVN worden hier uiteraard ook voor uitgenodigd.

De OVVN organiseert jaarlijks drie bijeenkomsten, een algemene ledenvergadering, en een kerst- of nieuwjaarsborrel.
Lidmaatschap van de OVVN betekent automatisch lidmaatschap van de OV IJmond. Voor de bijeenkomsten georganiseerd door OV IJmond wordt u ook uitgenodigd, o.a. nieuwjaarsreceptie en informatieve bijeenkomsten.

Oog voor Velsen-Noord

Velsen-Noord is een kleine hechte gemeenschap maar met een groot aanbod aan bedrijven.
Het één kan niet zonder de ander en gelukkig is er ook een hechte band tussen de ondernemers en bewoners van het dorp.
De stichting Vrienden van Velsen Noord organiseert veel activiteiten voor de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijkse dorpsfeest, de sinterklaas intochten maar ook het zeer succesvolle project met de eigen Touringcar bus. Deze bus kan door elke vereniging, school of bedrijf worden ingezet om bijvoorbeeld op excursie te gaan, een bezoek aan de schouwburg met ouderen of voor een personeelsuitje.
De OVVN ondersteund uiteraard al deze initiatieven. Een deel van de contributiegelden komt dan ook rechtstreeks terecht bij activiteiten die in het dorp worden georganiseerd. Zo hebben we er allemaal wat aan!

Lidmaatschap.

De kosten voor het lidmaatschap van de OVVN bedragen € 150,00 per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en kan uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd.

U kunt zich aanmelden als lid door het invullen van de inschrijfformulieren. Deze zijn te downloaden via onze website. Voor het ontvangen van een aanmeldingsformulier stuurt u een e-mail naar: info@ovvn.nl.