Vereniging GreenBiz IJmond: duurzame krachtenbundeling van ondernemers uit de regio.

Onder de noemer vereniging GreenBiz IJmond werken ondernemers in de IJmond samen aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein. GreenBiz IJmond is georganiseerd als vereniging, wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt bovendien nauw samen met OV IJmond.

Vanaf 2019 bundelen bedrijven in de IJmond hun krachten om lokaal duurzame energie te produceren, met als doel deze energie ook lokaal te consumeren middels een Lokale Energie Markt (LEM): GreenBiz Energy. We nodigen u graag uit om hier aan mee te doen.

Daarnaast biedt vereniging GreenBiz IJmond praktische handvatten, informatie en advies op maat op andere duurzame thema’s. We weten dat het werkt: samen bereikt u meer!

Daarnaast is de OVVN ook vertegenwoordigd in het nieuwe initiatief van de OD IJmond om bedrijventerreinen duurzamer te maken. Beverwijk is hier voorloper in geweest met het succesvolle project Greenbizz Beverwijk. Op initiatief van de OV IJmond en de OD IJmond wordt dit nu uitgebreid naar de gehele IJmond en zal de OVVN de vertegenwoordiger van Velsen-Noord zijn. Kijk voor meer informatie over Greenbizz IJmond op de site

Contact: Postbus 13 1950 AA Velsen-Noord  |  info@ovvn.nl  |  Fotografie header: Ruden Riemens Fotografie  |  Creatie: Creative Formula