logo_greenbiz_ijmond_218x120
In de IJmond werken ondernemers onder de naam GreenBiz IJmond samen aan het verduurzamen van zeven bedrijventerreinen. Daarin worden zijn ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en ondernemersverenigingen OV IJmond en MKB IJmond.

GreenBiz IJmond is een stichting. De stichting wordt gevormd door de vier initiatiefnemers van GreenBiz Beverwijk, de voorloper van GreenBiz IJmond.

Velsen Noord en BPIJ

Business Park IJmond is een van de grootste industrieterreinen binnen de GreenBiz IJmond. Het terrein behelst bedrijven op het NAM-terrein en het gebied Rooswijk in Velsen Noord. Het gaat om ca.250 bedrijven.

Zo’n 30 bedrijven behoren tot de bedrijven die meer dan 50.000 kwH elektriciteit verbruiken en/ of 25.000 m3 gas. Deze bedrijven hebben een hoog besparingspotentieel. Maar ook de kleine bedrijven zullen de voordelen van GreenBiz ervaren. Op het bedrijfsterrein zitten voor een groot deel Tata-gerelateerde bedrijven, zoals metaalbewerkers en transportbedrijven. Het terrein kent ook een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Zonnepanelen zijn op deze gebouwen zeer kansrijk, mede door geplande renovaties aan de gebouwen, en daarmee een van de speerpunten voor dit bedrijfsterrein.

GreenBiz IJmond wil er zijn voor ondernemers met duurzame ambities
Green Biz IJmond (GBIJ) is de plek voor ondernemers die samen willen werken met collega ondernemers om duurzame ambities waar te maken die ze alleen niet lukken. GreenBiz helpt u als individuele ondernemer ook zelf graag verder. U vindt hier informatie over projecten die GreenBiz is gestart of reeds succesvol heeft afgerond. Daarnaast kunt u hier met al uw vragen terecht voor uw duurzame ambities. Voor zover we zelf geen antwoord kunnen geven, worden we ondersteund door de Omgevingsdienst Ijmond. Op deze wijze wil GreenBiz graag het portaal worden voor duurzaam ondernemen. GBIJ werkt bij bepaalde projecten samen met maatschappelijke organisaties en overheid. Als voorbeeld dient het Vergroenen Wagenpark.

GBIJ bepaalt als aparte stichting binnen OV IJmond zelf de agenda, want ze wil goed grip kunnen houden op datgene wat zij voor de regio belangrijk vinden en wat goed aansluit bij wat er speelt. Zij wil niet versnipperd werken en heldere en duidelijke lijnen op het gebied van duurzaamheid aan de regio presenteren.

Meer info of deelnemen?

Ondernemers op de bedrijventerreinen in Velsen-Noord, die willen deelnemen aan GreenBiz IJmond, of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Ron Mellies, kwartiermaker.

Naast Ron Mellies zijn ook de volgende ondernemers actief betrokken:

  • Wouter van Gerwen, Tebodin B.V.
  • Jaap Zijlstra, Post Staalbouw B.V.
  • Tamara Rozendaal & Gerard Jagers, Tata steel
  • Willem Vetter, Megacon