Greenbizz IJmond van start

In Beverwijk zijn een aantal ondernemers, onder de noemer GreenBiz Beverwijk, gestart met het werken aan het verduurzamen van de Kagerweg-Oost. Uitgangspunt hierbij is ‘samen sterk, samen duurzaam’. Het initiatief kent inmiddels al diverse projecten en successen. Door aan te sluiten bij OV IJmond is Green BizBeverwijk nu omgevormd tot GreenBiz IJmond. GreenBiz heeft zo haar gebied vergroot, en nodigt ondernemers uit de IJmond uit om ook te profiteren van de projecten.

Initiatiefnemers GreenBiz Beverwijk

Wil Boots
Patina Dakbedekkingenen
“Afval als basis voor groene energie, laten we collectief de cirkel rond maken op ons bedrijventerrein. Het kan, samen sterk, samen duurzaam!”
Jan Boudesteijn
Boudesteijn groep
“Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze maakt niet uit als we ons maar bewust zijn van de alternatieven.”
Cees Duivenvoorde
DSE Automatisering
“Voor niks gaat de zon op, daar krijg ik nou energie van.”
Hans Weeren
Schoonmaakbedrijf Hans Weeren
“De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij.”

GreenBiz IJmond wil er zijn voor ondernemers met duurzame ambities
Green Biz IJmond (GBIJ) is de plek voor ondernemers die samen willen werken met collega ondernemers om duurzame ambities waar te maken die ze alleen niet lukken. GreenBiz helpt u als individuele ondernemer ook zelf graag verder. U vindt hier informatie over projecten die GreenBiz is gestart of reeds succesvol heeft afgerond. Daarnaast kunt u hier met al uw vragen terecht voor uw duurzame ambities. Voor zover we zelf geen antwoord kunnen geven, worden we ondersteund door de Omgevingsdienst Ijmond. Via uw regio- of branchecluster kunt u ook vragen stellen aan GBIJ. Op deze wijze wil GreenBiz graag het portaal worden voor duurzaam ondernemen. GBIJ werkt bij bepaalde projecten samen met maatschappelijke organisaties en overheid. Als voorbeeld dient het Vergroenen Wagenpark.

GBIJ bepaalt als aparte stichting binnen OV IJmond zelf de agenda, want ze wil goed grip kunnen houden op datgene wat zij voor de regio belangrijk vinden en wat goed aansluit bij wat er speelt. Zij wil niet versnipperd werken en heldere en duidelijke lijnen op het gebied van duurzaamheid aan de regio presenteren.

Hoe is GreenBiz georganiseerd?

GBIJ werkt pragmatisch, pakt thematisch op wat kansrijk is, wat past bij de werkdruk en het aantal actieve leden. In principe kan er veel als er ondernemers zijn die hier mee aan de slag willen gaan. Per bedrijventerrein is er een vertegenwoordiger. Dit noemen we kwartiermakers. De OVVN zal voor Velsen-Noord deze rol op zich nemen. GBIJ werkt vanuit een centraal bestuur. Vooralsnog zijn dit de vier bedrijven die zijn gestart. Ook de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond , de heer T. de Rudder heeft hier zitting in. De Omgevingsdienst IJmond ondersteunt en faciliteert.

Wat kan GreenBiz voor u betekenen?

GreenBiz nodigt u van harte uit deel te nemen bij haar projecten.

voor meer informatie kijk op de site van od ijmond