Ondernemers Vereniging Velsen-Noord (OVVN) heeft tot doel ondernemers die gevestigd zijn in Velsen-Noord, of hun belangen daar hebben, bij elkaar te brengen. Daar waar mogelijk behartigt zij de gezamenlijke belangen van de ondernemers. De OVVN wil hiermee een positieve rol spelen bij de ontwikkeling van een gezond ondernemersklimaat in Velsen-Noord. Dat doet zij door regelmatig netwerkbijeenkomsten te organiseren en door het uitwisselen van informatie en kennis. Samen met de inwoners levert zij ook een positieve bijdrage aan een prettig woon- & werkklimaat. Zo wordt Velsen-Noord positief op de kaart gezet. De OVVN is daarom ook vertegenwoordigd in de wijkplatformen en ondersteunt de stichting Vrienden van Velsen-Noord in hun activiteiten. Op regionaal niveau is de vereniging vertegenwoordigd in de OV IJmond, zowel in de regio cluster Velsen Noord als in diverse andere deel clusters.

Logo_OV_IJmond_CMYK-[Converted]