Bijeenkomst metaal en Elektro bij Harsveld Apparatenbouw in Velsen Noord op 31 maart 2016 om 16.00 uur

Wat is GreenBiz?

GreenBiz IJmond is een initiatief van ondernemers die de ambitie hebben om bedrijventerreinen in de IJmond te verduurzamen. Ondernemers komen samen in actie om maatregelen te realiseren welke een positieve bijdrage leveren aan het milieu én de eigen portemonnee. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) stimuleert, informeert, en ondersteunt de GreenBiz bedrijven. In totaal wordt er op zeven bedrijventerreinen in de IJmond gewerkt aan het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

De opzet van GreenBiz IJmond sluit goed aan bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Dit akkoord stelt dat bedrijven samen jaarlijks 1,5% energie moeten besparen en in 2020 14% duurzame energie moeten opwekken. Tevens zijn bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen.
Om het concreet te maken is een Erkende Maatregelenlijst voor de metaal en elektro opgesteld. Een serieuze opgave dus. Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond: “Met vergunningverlening en handhaving alleen gaan we de doelstellingen van het Energieakkoord niet halen. Daarvoor is de samenwerking met bedrijven heel hard nodig. Bij GreenBiz IJmond gaat dat op een succesvolle manier”.

Bijeenkomst metaal en Elektro bij Harsveld Apparatenbouw in Velsen Noord op 31 maart 2016 om 16.00 uur

Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Vergeet u niet tijdig aan te melden!

Kwartiermaker Ron Mellies vertelt waarom hij gelooft in GreenBiz Velsen Noord:

Samen aan de slag met energiebesparing spreekt mij wel aan. Ook vindt ik het fijn om door middel van GreenBiz de bedrijven uit mijn directe omgeving beter te leren kennen.  Met GreenBiz willen we bedrijven op het gebied van duurzaamheid met elkaar in verbinding brengen. Niet zelf steeds het wiel uitvinden. Met een 8-tal bedrijven zijn we eind vorig jaar wezen fietsen over het terrein en hebben foto’s gemaakt met de warmtecamera. Ook is gekeken naar onnodige verlichting. Om van GreenBiz Velsen Noord echt een succes te maken hopen we dat alle ondernemers op het terrein zich de komende tijd zullen aansluiten”. We gaan binnenkort een selectie maken van kansrijke bedrijven en deze bezoeken en informeren over de kansen die er zijn voor het bedrijf.  Alle metaal en elektrobedrijven uit de IJmond zijn van harte welkom op onze thema bijeenkomst op 31 maart om 16.00 uur bij Harsveld Apparatenbouw in Velsen.

De datalogger bij drie bedrijven in Velsen Noord

Drie bedrijven in Velsen Noord hebben in de maanden november en december van 2015 de data logger laten plaatsen. Een datalogger (zie foto) is een meetinstrument ter grootte van een koffer waaruit drie sensoren worden geleid. Deze sensoren meten de temperaturen van bijvoorbeeld:
– de CV-leiding.
– de gekoeld-waterleiding / koelinstallatie.
-de temperatuur van de lucht uit de luchtbehandelingsinstallatie.
Belangrijkste bevindingen waren
– Dat er bij een bedrijf zeer verspillend wordt verwarmd. In de meer dan 6000 uur dat er niemand in het gebouw is, is de verwarming grotendeels aan. Ook is er geeninvloed van een werkende weersafhankelijk regeling/optimalisatie.
– Dat bij een bedrijf de ketels niet worden ingeschakeld op basis van een werkende optimalisatie, maar op basis van een tijdklokje en dat is niet energie efficiënt.
– Dat bij een bedrijf de vorstbeveiliging op een te hoge waarde wordt geactiveerd. Dit is energieverspilling.
– Dat bij een bedrijf de temperatuur van het CV-water tegen het einde van de gebruikstijd van het gebouw nog een keer wordt opgewarmd.
Kortom verwondermomenten, waar ze zelf niet snel achter waren gekomen, waar ze zonder investering flink geld mee konden verdienen. Zij zijn enthousiast en om, om aan de slag te gaan met energiebesparing. Nu u nog?

Wat biedt de Omgevingsdienst IJmond GreenBizzers?

Datalogger om energieverbruik in kaart te brengen

Warmtecamera voor het maken van infraroodfoto’s die warmtelekken zichtbaar maken

Onafhankelijk advies en denkkracht m.b.t. energiebesparing, isolering of duurzame energie maatregelen

Informatie m.b.t. subsidiemogelijkheden

Ondersteuning bij bijeenkomsten en projecten

Voor meer informatie en deelname aan de GreenBiz raadpleeg www.greenbizijmond.nl of neem contact op met Ron Mellies (www.ron@ronicon.nl) of Erna Hilbers (ehilbers@odijmond.nl)